KVINNOR SOM FÖRÄNDRAT VÄRLDEN

Enheduanna

Världens första författare var en kvinna för ca 4000 år sedan.

Enheduanna levde i Sumer i Mesopotamien (nuvarande Irak) cirka år 2285 – 2250 f.Kr. 
Hon var månprästinna i templet i Ur, prinsessa och dotter till kung Sargon av Akkad.
Hon skrev poesi till gudinnan Inannas ära. Men i flera av dikterna går det också att förstå en del om Enheduannas eget liv. Enheduanna var inte bara den första författarinnan som historien känner till, hon var även den första som skrev i första person, alltså skrev om sig själv som “jag”.  Enheduannas dikter och psalmer användes under nästan 500 år efter hennes död. Det som i dag finns kvar nedtecknat av Enheduannas texter är tre långa hymner till Inanna och 42 kortare verser som kallas
“de sumeriska tempelhymnerna”.

“When the whole world is silent, even one voice becomes powerful.”

Malala Yousafzai

Ada Lovelace

Ada Lovelace är världen första programmerare.

Ada Lovelace född 10 december 1815 i London, död där 27 november 1852, var en engelsk matematiker.Hennes pappa var den berömda poeten Loard Byron och modern var matematiker. Ada fick lära sig matematik från det att hon var fyra år. Det var mycket ovanligt för flickor på den tiden. När Ada var 17 år började hon jobba med matematikern Charles Babbage. Han hade konstruerat en maskin för att beräkna stora tal. Det var 100 år innan den första datorn verkligen byggdes. Ada var en av de första som förutspådde att framtidens datorer inte bara skulle programmeras för att räknautan även för att skriva, rita och skapa musik.

KÄLLA:   Arla 

“Knowing what must be donedoes away with fear.”

Rosa Parks

紫 式 部

Världen första roman skrevs av en Japansk kvinna på 900-talet.

Murasaki Shikibu (紫 式部)  född cirka 978, död cirka 1016) var en japansk författare, poet och hovdam.Murasakis mor dog när hon var barn, så Murasaki uppfostrades av sin far Tametoki som var akademiker och officer vid hovet. Detta var ovanligt på den tiden då det normala var att par levde separat och att barnen bodde hos sin mor och hennes familj. Fadern gav Murasakis dessutom samma utbildning som pojkar, där hon bland annat fick lära sig kinesiska som var hovets officiella språk. Flickor fick annars i stället utbildning i Kana-skrift och poesi. Fadern prisade hennes intelligens och skicklighet, men beklagade sig över att hon var “född till kvinna”. Tre verk är tillskrivna Murasaki, varav den mest berömda är Genji monogatari, Berättelsen om Genji, ansedd som världens första realistiska roman.

“I have stood on a mountain of no’s for one yes.”

- B. Smith

Stöd # Women Power genom och köpa pin.

Women Power Rosa Pin
Women Power Silver Pin
Women Power Guld Pin

Rosa Parks

Hon kämpade för svartas rättigheter och förändrade USA historien.

Rosa Parks, född 4 februari 1913 i Tuskegee, Alabama. Hon var en afroamerikansk medborgarrättskämpe. 1955 blev hon världskänd efter att ha vägrat resa sig upp på en buss och lämna sin plats till en vit medborgare. Protesten var ett lagbrott eftersom det då var lag på att svarta skulle lämna plats till vita på bussar. Hon kämpade livet ut för mänskliga rättigheter och under sitt liv tilldelades hon två ärofyllda medaljer: Frihetsmedaljen och Amerikanska kongressens guldmedalj.

“The way we talk to our children becomes their inner voice.”

Peggy O’Mara

Fatima al-Fihri

فاطمة الفهري

Världens första universitet grundades av en muslimsk kvinna på 800-talet.

Det är ingen som vet säkert när Fatima al-Fihri föddes, men det var ungefär år 800. Hon föddes i staden Al-Qayrawan, det som idag är Tunisien. Fatimas pappa, Mohammad bin Abdullah al-Fihri, var en mycket framgångsrik affärsman. Men både pappan, brodern och Fatimas man dog tätt inpå varandra. Kvar fanns Fatimas syster, som hon fick dela på en ofantligt stor förmögenhet tillsammans med. Bägge systrarna hade fått utbilda sig och de var trogna muslimer, så de bestämde sig för att använda sitt arv till samhällets bästa. Dem byggde en av de största moskéerna i Nordafrika, men Fatima nöjde sig inte med en moské, hon byggde också bibliotek och något som skulle komma att bli världen första universitet; Al-Karaouine.

“If you don’t risk anything, you risk even more.”

Erica Jong

Marie Curie

Den första kvinna som fick nobelpriset.

Marie Curie tilldelades som första kvinna Nobelpriset i fysik 1903. Åtta år senare fick hon även Nobelpriset i kemi och är den ända personen som har fått nobelpriset för två olika kategorier. Efter ett både snillrikt och tungt arbete hade hon lyckats hitta två nya grundämnen: Polonium och Radium. Radium kunde användas för att rädda liv i strålbehandling mot cancer, men det var också ett livsfarligt ämne eftersom man i början inte förstod hur farlig strålningen var. Marie Curie var också den som gav namn åt radioaktiviteten. Hon kom att bli en ikon som kvinna och forskare, en förebild för många kvinnor.

“If you don’t risk anything, you risk even more.”

Erica Jong

Frida Kahlo

Hon förändrade världen med sin konst.

Frida Kahlo, en mexikansk konstnär född 6 juli 1907 i Coyoacán, Mexico City. 1925 råkade hon ut för en allvarlig bussolycka. Det var under tillfrisknandet från denna olycka som hon började måla med olja. Fyra år senare hade hon förälskat sig i målaren Diego Rivera och paret gifte sig 1929. Äktenskapet var stormigt och paret skilde sig 1939 – bara för att gifta om sig på nytt året efter. Frida Kahlo var ju före sin tid eftersom hon tog upp en tematik som blev mer aktuell senare, i samband med kvinnorörelsen. Hon tog upp betydelsen av kroppen och rätten till sin kropp. Hennes långa serie av självporträtt där hon orubbligt möter betraktarens blick kan också tolkas som ett väldigt feministiskt anspråk.

Kathrine Switzer

Första kvinnan som sprang Boston Maraton 1967

Hon vill förändra kvinnosynen inom sport År 1967 blev Kathrine Switzer den första kvinnan som sprang “Boston Marathon”. Under tävlingen försökte Jock Semple stoppa Kathrine Switzer. Han blev dock knuffad till marken av Switzers pojkvän, Thomas Miller som sprang med i tävlingen. Det var inte förrän 1972 som kvinnor officiellt fick vara med och springa på “Boston Marathon”. Kathrine Switzer kämpade för att kvinnor skulle ha samma rättigheter inom sporten. Idag är en hon en ikon för allas lika värde och Kvinnors rättigheter inom sport.

Stöd #WomenPower genom och köpa pin. ​

Women Power Rosa Pin
Women Power Silver Pin
Women Power Guld Pin

FILM TIPS

Hidden Figures

Erin Brockovich

Professor Marston and the Wonder Women

Wonder Woman

North Country

Million Dollar Baby

The Iron Lady

The Queen

Elizabeth: The Golden Age

La Vie En Rose

Brave

Moana

OM # WOMEN POWER

 Kvinnor har i århundraden förtryckts och begränsats bara för sitt kvinnliga kön och anatomiska utseende. Vår långa historia av diskriminering av kvinnor är djupt inrutad i vår kultur och har länge inte setts som diskriminering, rasism eller förtyck utan ansetts som en manlig skyldighet och indirekta rättighet, att kunna kontrollera sin kvinna.

# Women Power är en motreaktion gentemot alla män som gav motstånd till #metoo. Projektet syftar till att synliggöra kvinnor som har förändrat världen men även nutida kvinnor som inspirerar och har stor potential att förändra vår nutid. Hemsidan kommer under tidens gång att utvecklas. 

 Ordförande Emir Selimi skriver : 

Resultatet av våra nutida negativa normer har förlamat kvinnor mentalt och begränsat dem i livet att uppnå sina drömmar och upptäcka det inre jaget. Jag tror utan tvekan att alla tjejer innan dom har fyllt 10 år hört meningen “Du kan inte för att du är en tjej!”

Jag är lika övertygad om att killar i denna ålder inte fått höra liknande, som tex: “Du kan inte för att du är en kille”.

Dessa enkla men så starka ord kan skapa negativa spår i varje kvinna och ge en sämre självkänsla för att tro på sig själv. Det är dags att se kvinnoförtryck som ett “vårt” problem och inte “deras” problem. Vi har alla en skyldighet att stå upp för varandra och oavsett kön, anatomiska hinder, etnisk bakgrund att alla ska få en rättvis chans i livet att uppnå sina drömmar. Sprid kärlek och inspiration!

/Grundare och ordförande Emir Selimi

info@SwedishHumanRightsProject.org