ROMERNAS HISTORIA

INDIEN

ROMER ÄR FRÅN INDIEN

Ungefär runt 1000-talet bestämde sig en grupp av Indiens befolkning att lämna delstaten Rajastan. Varför de valde att lämna Indien är fortfarande okänt. Forskare misstänker att det kan ha berott på svält, en naturkatastrof, religiösa motsättningar i samband med islamsinträde i Indien eller på grund avdirekt våld såsom krig. Dessa människors resa kommer att ta 1000 år och de blev folkgruppen romer. Om man ser på romernas historia så är det oftast från krig de flyr. Fortfarande flyr romerna det land de befinner sig i på grund av krig. Romernas vandring till Europa har varit lång.  Länder som romerna har vandrat igenom är dagens: Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, Turkiet och Grekland. På grund av denna fantastiska resa har det romska folket blivit ca 60 olika romska grupper där kulturen, språket och traditioner varierar från grupp till grupp. Det som är typiskt för en romsk grupp kan vara väldigt främmande för en annan romsk grupp. Romerna är den största minoriteten i Europa, men fortfarande är romerna diskriminerade och förtrycka. Kanske är det så för att romer aldrig har krigat eller tagit sina mänskliga rättigheter med våld? Romer har gett världen flamenco, riverdance, ryska dansen och musiken från Balkan,men vad får romerna tillbaka?Hat, missförstånd och orättvisa. När kommer Europa se romer som en del av Europa och inte som en andra klassens medborgare?

Radjastan

Ökenfolket i Radjastan har fortfarande samma traditionella kläder, vilka kan ge oss en bild av hur romerna såg ut för 1000 år sedan.

Kläder

Romer kommer från Indien ungefär runt 1000-talet. Färglada kläder är något som många romska grupper fortfarande har i sin kultur.

Dansa

Dans och musik är en stor del av romsk kultur. Riverdance, ryska dansen och musiken från Balkan har i grunden inspirerats av romer.

GREKLAND

ROMER I GREKLAND

Det första säkra beviset på att romerna anlände till Europa finns,från 1300-talet, på den grekiska halvön Peloponnesos. Romerna blev välmottagna av grekerna. De insåg snabbt att romernas kunskap i naturmedicin kunde hjälpa de grekiska krigarna med deras krigsskador. Romerna kom med unika kryddor och textiler som inspirerade grekerna till bland annat henna. Den positiva bilden av romerna förändrades när Turkiet började invadera Grekland. Trots att romerna troligtvis själva flytt turkarna blev de felaktigt anklagade för att vara turkiska spioner och ett rykte började spridas över hela Grekland och Europa. Grekerna började kalla romer för “Xenos” som betyder “främling”. Främlingsfientlighet kommer från grekiskans “xenofobia”. Ordet “xenos” utvecklades troligtvist från xenos, tsigenos, tsigan, sigoner till zigenare. Ska man överdriva så är alla man inte känner”zigenare” alltså “främlingar” eller “xenos”, men vem vill bli kallad för det? Associationen till Z-ordet är väldigt negativt laddat och har systematiskt använts mot romerna. Romska barn, ungdomar och vuxna har fått djupa psykologiska trauman när de hör ordet användas emot dem. Ordet ”zigenare” måste elimineras och successivt glömmas bort genom att byta ut begrepp som ”antiziganism” till ”anti-rom-ism”. Därför säger vi i Unga Romer “antiromism”. Ett annat känt ord för romer är” gipsy”, som härstammar från Egypten. Ordet “Gipsy” utvecklades när romer kom i kontakt med engelsmännen på 1400-talet. Egypt, gipt, giptis, “gipsy”. Det spanska ordet för romer är gitanos som betyder lilla Egypten. Oavsett vad majoritetssamhället kallar romer för så har romer alltid hetat romer. Alla romer i hela världen som fortfarande talar det romska språket kallar sig själva för rom. Du är även rom! För att ordet rom betyder människa på det romska språket. Vi är alla romer, vi är alla människor.

Radjastan

Ökenfolket i Radjastan har fortfarande samma traditionella kläder, vilka kan ge oss en bild av hur romerna såg ut för 1000 år sedan.

Dansa

Dans och musik är en stor del av romsk kultur. Riverdance, ryska dansen och musiken från Balkan har i grunden inspirerats av romer.

Kläder

Romer kommer från Indien ungefär runt 1000-talet. Färglada kläder är något som många romska grupper fortfarande har i sin kultur.

RUMÄNIEN

ROMER I RUMÄNIEN

Romerna har varit slavar i 500 år. De tvingades till slaveri under 1350-talet i det som är dagens Rumänien. Där ägdes romer av staten, kloster och privatpersoner och användes som slavar. Romska slavar arbetade på jordbruken, i hushållen och som hantverkare. Slavägarna fick göra vad de ville med sina slavar utom att döda dem. Detta hindrade inte många slavägare från att mörda romer eller från att hänga dem.  Romer såldes, köptes och gavs bort. Familjer splittrades och barn såldes för att tidigt lära sig sin plats som slavar. Den andra vågen då romer anlände till Sverige var i samband med avskaffningen av slaveri i Rumänien på 1860-talet, ca 10 år efter man frisläppte svarta i USA.  Fortfarande får vi inte lära oss om detta i skolan.  Varför pratar vi inte om romernas slaveri och att centrum för detta var i Rumänien. Därför drabbas romer i Rumänien hårdast i Europa. Man driver häxjakt på fattiga romer och gör de till kriminella i Sverige och i Europa. Så sent som år 2015 registrerade den svenska polisen romska tiggare för att karlägga romer. Organiserade tiggare? Det är ett skrattretande begrepp.Om romer skulle vara organiserade så skulle de protestera, demonstrera, kanske till och med kräva sina mänskliga rättigheter med våld och krig! Behövs det ett krig för att Europa ska förstå att man inte ska fortsätta diskriminera romer? Eller ska alla länder ta sitt ansvar och sluta blunda för Europas inskränkning av romernas mänskliga rättigheter? Diskrimineringen av romer måste sluta!Hur skulle du känna om du inte fick gå i skolan, äga mark eller vara en del av det samhälle du kallar ditt hem och ditt land? Hur skulle du försörja dig, din familj och dina barn? Kanske tigga?  Fortfarande är romer slavar, men nu i osynliga kedjor som är skapta av fördomar av Europas politiker, beslutfattare och den europiska befolkningen som trycker ner romernas självkänsla och självförtroende.Varför anses inte romer som en del av Europa? När ska fördomarna och slaveri ta slut? När ska den sista accepterade rasismen, vilket är rasismen mot romer, ta slut?

Radjastan

Ökenfolket i Radjastan har fortfarande samma traditionella kläder, vilka kan ge oss en bild av hur romerna såg ut för 1000 år sedan.

Dansa

Dans och musik är en stor del av romsk kultur. Riverdance, ryska dansen och musiken från Balkan har i grunden inspirerats av romer.

Kläder

Romer kommer från Indien ungefär runt 1000-talet. Färglada kläder är något som många romska grupper fortfarande har i sin kultur.