Uncategorized

Ada Lovelace

Ada Lovelace Världen första programmerare. Hon skrev en algoritm för en mekanisk dator och förutsåg datorns möjligheter som allmän problemlösare. Redan i tonåren visade det sig att hon hade en stor talang för ämnet, tillsammans med flyktigt intresse av frenologi, mesmerism och neurologi. Mellan 1842 och 1843 översatte hon en artikel av Luigi Menabrea som …

Ada Lovelace Read More »

Enheduanna

Enheduanna Världens första författare var en kvinna för ca 4000 år sedan. Enheduanna levde i Sumer i Mesopotamien (nuvarande Irak) cirka år 2285 – 2250 f.Kr.  Hon var månprästinna i templet i Ur, prinsessa och dotter till kung Sargon av Akkad. Hon skrev poesi till gudinnan Inannas ära. Men i flera av dikterna går det …

Enheduanna Read More »