Fatima al-Fihri

فاطمة الفهري

Världens första universitet grundades av en muslimsk kvinna på 800-talet.

Det är ingen som vet säkert när Fatima al-Fihri föddes, men det var ungefär år 800. Hon föddes i staden Al-Qayrawan, det som idag är Tunisien. Fatimas pappa, Mohammad bin Abdullah al-Fihri, var en mycket framgångsrik affärsman. Men både pappan, brodern och Fatimas man dog tätt inpå varandra. Kvar fanns Fatimas syster, som hon fick dela på en ofantligt stor förmögenhet tillsammans med. Bägge systrarna hade fått utbilda sig och de var trogna muslimer, så de bestämde sig för att använda sitt arv till samhällets bästa. Dem byggde en av de största moskéerna i Nordafrika, men Fatima nöjde sig inte med en moské, hon byggde också bibliotek och något som skulle komma att bli världen första universitet; Al-Karaouine.

Women Power Rosa Pin
Women Power Silver Pin
Women Power Guld Pin

KONTAKT

info@SwedishHumanRightsProject.org