紫 式 部

Världen första roman skriven av en Japansk kvinna på 900-talet.

Murasaki Shikibu (紫 式部)  född cirka 978, död cirka 1016) var en japansk författare, poet och hovdam.Murasakis mor dog när hon var barn, så Murasaki uppfostrades av sin far Tametoki som var akademiker och officer vid hovet. Detta var ovanligt på den tiden då det normala var att par levde separat och att barnen bodde hos sin mor och hennes familj. Fadern gav Murasakis dessutom samma utbildning som pojkar, där hon bland annat fick lära sig kinesiska som var hovets officiella språk. Flickor fick annars i stället utbildning i Kana-skrift och poesi. Fadern prisade hennes intelligens och skicklighet, men beklagade sig över att hon var “född till kvinna”. Tre verk är tillskrivna Murasaki, varav den mest berömda är Genji monogatari, Berättelsen om Genji, ansedd som världens första realistiska roman.

KONTAKT

info@SwedishHumanRightsProject.org