Ada Lovelace

Ada Lovelace är världen första programmerare.

Ada Lovelace född 10 december 1815 i London, död där 27 november 1852, var en engelsk matematiker.Hennes pappa var den berömda poeten Loard Byron och modern var matematiker. Ada fick lära sig matematik från det att hon var fyra år. Det var mycket ovanligt för flickor på den tiden. När Ada var 17 år började hon jobba med matematikern Charles Babbage. Han hade konstruerat en maskin för att beräkna stora tal. Det var 100 år innan den första datorn verkligen byggdes. Ada var en av de första som förutspådde att framtidens datorer inte bara skulle programmeras för att räknautan även för att skriva, rita och skapa musik.

KÄLLA:   Arla